Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fressnapf-Hungária Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) Tenyésztői Klub weboldala (tenyesztoiklub.fressnapf.hu a továbbiakban: Weboldal) használati feltételeit és a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe vevő ebtenyésztőkkel (a továbbiakban: Vásárló) létrejövő szerződések Szolgáltató által meghatározott szerződéses feltételeit, így a szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével és az attól történő elállással kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza.

A Weboldal használatával és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megvalósuló személyes adat kezelésről szóló tájékoztatásunkat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltató neve, elérhetőségei

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Fressnapf-Hungária Kft. (továbbiakban: „Fressnapf”).

Adatai és elérhetőségei:

Székhely és postai cím:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.

Bejegyző bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-09-709539

Adószám:

12910731-2-44

Honlap:

www.fressnapf.hu

Telefonszám:

+36 1 210 1370

E-mail:

info@fressnapf.hu

A Weboldal célja, szolgáltatásai és a megvásárolható termékek

A Weboldal a Fressnapf-Hungária Kft. által kifejezetten ebtenyésztők számára kifejlesztett és fenntartott online felülete, melynek használata előzetes regisztrációhoz és szerződéskötéshez kötött. A Weboldal egyes részei és funkciói (pl. Termék listaoldal) csak a regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára hozzáférhetők.

A Weboldal azt a célt szolgálja, hogy információival, online kínálata széles választékával, egyedi árakkal és kedvezményeivel megkönnyítse az ebtenyésztők beszerzéseit a Fressnapf saját márkás termékeiből.

Garantáljuk a megszokott Fressnapf-minőséget! A Weboldalon található valamennyi termék a Fressnapf saját márkás terméke, melyekről részletes leírást talál a termék mellett. További kérdés esetén fenti elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

A Weboldal használata

Regisztráció

A Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz, a regisztráció Fressnapf általi jóváhagyásához és előzetes szerződéskötéshez kötött. A regisztrációs lehetőség a Weboldal „Regisztráció” menüpontjában érhető el.

A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása kötelező az ebtenyésztő részéről:

 • Név
 • Cím
 • Mobiltelefonszám és e-mail cím
 • Kennel neve
 • Termékátvételre kiválasztott áruház
 • Kutyák fajtája
 • Kutyák darabszáma fajtánként
 • egyedi bejelentkezési jelszó

A regisztrációhoz az Adatkezelési Tájékoztató elolvasása és elfogadása is szükséges.

Figyelem! A regisztrációs kérelem csak az automata visszaigazoló e-mailben kapott linkre kattintva válik véglegessé!

Regisztrációra és a Weboldal saját nevében történő használatára kizárólag olyan bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú ebtenyésztő jogosult, aki a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége valamely tagszervezetében érvényes tagsággal rendelkezik, a kedvtelésből tartott állatok tartására és forgalmazására vonatkozó előírásokat és a felelős állattartás etikai szabályait folyamatosan betartja és a Fressnapf-Hungária Kft-vel szerződést köt.

A regisztráció során megadott kapcsolattartási adatok alapján a Fressnapf felveszi a kapcsolatot a regisztráló személlyel a szerződés előkészítése érdekében. A regisztráló személy felelőssége, hogy a kapcsolatfelvétel céljából rendelkezésre álljon. A szerződés megkötése papír alapon, nem a Weboldal felületén történik. A szerződéskötés során a Felek megállapodása alapján rögzítésre kerül az a havi rendelésmennyiség, mely alapján a Vásárló számára egyéni megrendelés keret kerül beállításra a Weboldalon (A Vásárló a termékeket a szerződésben egyeztetett havi rendelési mennyiség erejéig rendelheti meg havonta).

A regisztráció folyamán a Fressnapf által beállításra kerül a Weboldalon a Vásárló által a Kennelre vonatkozóan megadott adatokhoz igazodó termékcsaládok köre, valamint a Vásárló által rendelhető havi rendelési mennyiség (kg-ban). A Vásárló az adataiban bekövetkező változásról a szerződés szerint köteles értesíteni Fressnapfot, a Weboldal vonatkozó adatai ennek nyomán kerülnek módosításra, frissítésre.

A regisztráció során valótlanul, vagy hiányosan megadott adatok a regisztráció lehetőségéből és a Weboldal használatából való kizárást vonhatnak maguk után, erre vonatkozóan a Fressnapf jogát kifejezetten fenntartja. A Vásárló regisztrációhoz és szerződéskötéshez szükséges valamennyi adata a szerződés szempontjából lényeges adatnak minősül, ezért azok változásáról a Vásárló haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Fressnapfot. Vásárló köteles egyéni jelszavát titokban tartani, azt nem jogosult harmadik személyekkel megosztani. A jelszó hozzáférhetővé válása, nyilvánosságra kerülése, vagy azzal kapcsolatos visszaélés esetén Vásárló köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát.

A Fressnapf továbbá kifejezetten fenntartja a kizárólagos jogot, hogy a regisztrációs feltételeknek való megfelelést ellenőrizze, meg nem felelés, illetve szerződéskötés hiányában a regisztrációt megtagadja, vagy utólag visszavonja és a Vásárlót a szolgáltatásból kizárja. A fentiekkel szemben a jogorvoslat kizárt! A regisztráló személy kifejezetten felhatalmazza a Fressnapf-Hungária Kft-t ebtenyésztői tagsági jogviszonya és a Kennel adatai ellenőrzésére és vállalja, hogy a szerződéskötés és a Weboldal használata során a Fressnapf-Hungária Kft-vel együttműködik.

A felhasználók a regisztrációjukról és annak jóváhagyásáról, vagy elutasításáról e-mailben kapnak értesítést. A regisztráció jóváhagyását követő első vásárlói bejelentkezéssel (egyéni jelszó használata) a Weboldal minden funkciója („Kosárba tesz”, „Megrendelés”, „Alomszületés bejelentése”) elérhetővé válik a regisztrált Vásárló számára.

Weboldal funkciói

 1. Megrendelés

A Weboldalon az ott feltüntetett termékek megrendelésére van mód, a terméket a Vásárló kizárólag az általa kiválasztott és megjelölt Fressnapf áruházban tudja átvenni és kifizetni, a vásárlásról készült bizonylat kiállítására is átvételkor kerül sor.

Termékek megrendelésére a Weboldalon a kívánt termék kiválasztásával és kosárba helyezésével („Kosárba tesz” funkció) van lehetősége, kizárólag elektronikus úton. A szolgáltatás nyelve: magyar. Megrendelést kizárólag a Weboldalon lehet indítani, a Fressnapf nem fogadja el a telefonon, levélben, e-mail útján vagy más módon leadott rendeléseket!

A Weboldal beállításai tartalmazzák az adott Vásárlóhoz tartozó, szerződéses havi rendelhető mennyiséget, megrendelések leadására az adott hónapban e keret erejéig kerülhet sor. A Vásárló kérheti a havi rendelési keret módosítását a Weboldal adminisztrátorától a tenyesztoiklub@fressnapf.hu e-mail címre küldött levélben. A módosításról a Vásárló e-mail értesítést kap, melynek időpontjától a módosított keret szerint tehet megrendeléseket.

A Vásárló kizárólag saját ebtenyésztési tevékenysége (regisztrált kennelje) részére rendelhet termékeket a Weboldalon, viszontértékesítési, kereskedelmi célra történő használat tilos és kártérítési igényt von maga után!

Vásárló a megrendelés megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés funkció használata fizetési kötelezettséget von maga után. A Fressnapf a megrendelés gomb mellett könnyen olvasható módon feltünteti, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Fressnapf javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló a megrendelés elküldését követően 1 órán belül visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail címre, melyben található linkre kattintva véglegesíthető a megrendelés.

Figyelem! A vásárlás csak a visszaigazoló e-mailben kapott linkre kattintva válik véglegessé!

A Fressnapf kizárja felelősségét azért, ha a megerősítő e-mail, rajta kívül álló okból kézbesíthetetlen, az e-mail fiók „Spam” vagy „Promóciók” mappájába kerül.

A megrendelt termékeket a Vásárló az általa átvételi helyként megjelölt Fressnapf áruházban veheti át. Az áruházi személyzettől a termék beérkezéséről és átvehetőségéről a Vásárló a megadott e-mail címre értesítést kap. A termékek átvételére a beérkezéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül van lehetőség, ennek letelte esetén megrendelést töröljük. A termék áruházi átvételekor a pénztárnál kerül sor a megrendelt termék kifizetésére és a vásárlás bizonylatának átadására.

 1. Alomszületés bejelentése

Minden regisztrált és bejelentkezett Vásárlónak lehetősége van alomszületés bejelentésére, mely alapján ú.n. „kölyökcsomag” kuponra (kölyökkutyák számára készült kezdő ajándékcsomag átvételére és a kutya egy éves koráig Select Gold kutya, Real Nature kutya eledelek valamint More4 kutya és Dog’s Creek termékek kedvezményes áron való megvásárlását teszi lehetővé klubtagsággal) válhat jogosulttá. A Fressnapf Kölyökklub tagsággal kifejezetten kölyökkutyák számára készült termékek vásárolhatók meg kedvezményes áron. A Fressnapf Kölyökklub tagság által kapott kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem összevonható és nem váltható készpénzre. A kupon egyéb feltételei: A Kezdő Kölyökcsomagban található útmutatás alapján regisztrálni szükséges a Fressnapf Kölyökklubban.

A bejelentést az „Alomszületés bejelentése” aloldalon teheti meg az ott található űrlap megfelelő mezőinek kitöltésével, valamint az alomszületést igazoló dokumentum szkennelt változatának feltöltésével. A bejelentéshez szükséges, kötelezően kitöltendő mezők:

 • Megszületett kutyák fajtája
 • Megszületett kutyák darabszáma fajtánként.

Kötelező továbbá az Alomszületési igazolás feltöltése PDF/PNG/JPG formátumban.

Az alomszületés bejelentés ellenőrzése és elbírálása a Weboldalon kívül a Fressnapf munkatársai által történik, melyről a Vásárló e-mail értesítést kap. Az alomszületéshez kapcsolódó „kölyökcsomag” kupon megküldése postai úton történik a Vásárló által megadott címre.

Elállás a vásárlástól

A Vásárlónak a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében lehetősége van a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni. A Vásárló ezen elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Kézhezvétel napjának az a nap minősül, amikor a vásárló a megrendelt terméket az általa megjelölt Fressnapf áruházban átveszi.

Figyelem! A Vásárló állategészségügyi okokból kizárólag bontatlan, ép csomagolású termék esetén gyakorolhatja elállási jogát!

A Vásárló elállásról szóló nyilatkozatát írásban köteles megtenni, amelyet elküldhet a Szolgáltató részére postán ajánlott küldeményként, vagy a tenyesztoiklub@fressnapf.com e-mail címre történő elektronikus levél formájában a fenti határidőn belül. Az elálláshoz a Vásárló felhasználhatja a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat mintát is, de azt megteheti bármely, az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 10 napon belül visszaigazolja.

A Vásárló elállása esetén köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a regisztráció során megadott áruház címére, vagy ugyanezen határidőn belül azt személyesen is átadhatja az átvételi helyként szolgáló Fressnapf áruházban. A határidő megtartottnak minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi vagy átadja.

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött/visszaszolgáltatott termék vételárát, azonban a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza.

Az elállási jogra vonatkozó további információk az 1. sz. mellékletben találhatók.

Egyéb információk

A Weboldalhoz kapcsolódó panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@fressnapf.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a (+36 1) 210 1370 telefonszámon.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. A szavatossági felelősségről bővebben a 3. sz. mellékletben tájékozódhat.

A fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a Fressnapf nem köteles alkalmazni a jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek a Polgári Törvénykönyv vagy más jogszabály – különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – alapján kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel kötött szerződések esetén irányadóak.

Fressnapf-Hungária Kft.